KATİBLİK

HAQQINDA

Katiblik - Ümumi Yığınacağın və İdarə Heyətinin qərarlarının icrasını təmin edir, İttifaqın gündəlik fəaliyyətini, İdarə Heyətinin iclaslarını təşkil edir.


Baş katibin funksiyaları:

  •  Sədrin tərəfindən irəli sürülür və Idarə heyəti tərəfindən 2 il müddətinə təyin edilir.
  • İttifaqın qanuni təmsilçisidir və etibarnamə olmadan İttifaq adından çıxış edir.
  • İttifaq adından banklarda cari hesablar açır, İttifaqın maliyyə-təsərrüfat sənədlərini imzalayır.
  • Dövlət orqanlarında, yerli özünüidarəetmə orqanlarında və digər qurum, müəssisə təşkilatlarda İttifaqı təmsil edir.
  •  Katibliyin formalaşdırılmasına, işin bölgüsünə və idarə edilməsinə məsuliyyət daşıyır.
  • İdarə Heyətinin iclaslarında səs vermə hüququ olmadan iştirak edir.


Layihələr üzrə menecer:

  • Fəaliyyət planına uyğun olaraq işlərin və layihələrin idarəedilməsi
  • Regional nümayəndəliklərin fəaliyyətinin təşkili


İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə katib:

  • Kütləvi İnformasiya Vasitlərində (KİV) və sosial şəbəkələrdə AKTİ-in fəaliyyətinin işıqladırılması və müraciətlərin qeydə alınması

FUNKSIYALAR


Könüllü təşkilatları arasında əlaqələndirmə

Ölkə üzrə vahid könüllü bazası

Promo məhsulların və kontentin hazırlanması

Dövlət qurumları və könüllü təşkilatları arasında körpünün qurulması

Könüllülərin zəruri ləvazimatlarla təminatına dəstək verilməsi

Beynəlxalq əməkdaşlıqların qurulması